Stuur je bedrijf de toekomst in

bureaublad winst en verliesrekening
D&Q Tools navigeert jou naar het winstverbeterpotentieel in jouw bedrijf. We kijken niet meer naar het verleden, we focussen op de toekomst.

Pak je meest recente winst- en verliesrekening of jaarrekening erbij, verder heb je nu niets nodig.
Wanneer je op Volgende drukt wordt je van boven naar beneden door de winst- en verliesrekening genavigeerd. Neem hierin de cijfers over uit de winst- en verliesrekening of jaarrekening.
Je zal zien dat dit zo gebeurd is. Mocht je vragen hebben, geen probleem, we helpen je graag.